do kasy suma: 0,00 zł

Darmowa dostawa już od 100,00 zł!

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU SMART-TEL.PL

 

Smart-Tel.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Smart-Tel.pl (zwany dalej „Smart-Tel.pl”), prowadzony jest przez STP Robert Kosterski z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Szeroka 20, 75-814, NIP: 6692309514, REGON: 362764990 z którym Klienci mogą się kontaktować:

 • kontakt e-mail: sklep@smart-tel.pl
 • kontakt za pośrednictwem dostępnych formularzy kontaktowych na stronie Smart-Tel.pl 
 • kontakt mobile: 500-590-290

 

1. OGÓLNE POSTANOWIENIA

 

1.1. Smart-Tel prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie Smart-Tel.pl, drogą mailową lub telefoniczną.

1.2. Klienci  mają możliwość korzystania z oferty Smart-Tel.pl dokonując rejestracji. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Smart-Tel.pl w każdym czasie, poprzez wysłanie maila z prośbą o usunięcie konta na sklep@smart-tel.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Smart-Tel.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

1.3. W celu dokonania rejestracji w Smart-Tel.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na  adres e-mail  Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy  Klientem, a firmą.

1.4. Wszystkie produkty dostępne w Smart-Tel.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

1.5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Smart-Tel.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

2. ZASADY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 

2.1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Smart-Tel.pl towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

2.2. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich. Dostępne są sposoby płatności:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub w paczkomacie (terminal POS)

Przelewem na konto - forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę.

Płatności shoper – Pay-by link - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Blue Media S.A. W przypadku skorzystania z tej formy płatności klient zostanie przekierowany na stronę swojego banku i tam logując się poprzez swój login i hasło automatycznie przeleje pieniądze na subkonto sklepu Smart-Tel.pl

Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Blue Media S.A. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środów za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 


2.3. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w Cenniku Dostawy wskazanym w Smart-Tel.pl na stronie "Koszty dostaw",  które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia. 


2.4. Przy każdym oferowanym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który wynosi 24 godziny od dnia zapłaty za towar / wypełnienie formularza pobraniowego dostawy, z zastrzeżeniem weekendów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Smart-Tel.pl kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Smart-Tel.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

2.5. Jeśli kupujący z własnej winy nie odbierze przesyłki zamówionej w sklepie dostarczonej przez kuriera lub paczkomat zobowiązany jest do pokrycia ponownie kosztów wysyłki towaru.

 

2.6. Za pośrednctwem Płatności shoper można płacić następującymi kartami oraz wykonać bezpośrednio przelew z następujących banków:

Płatności Shoper – Obsługiwane banki oraz karty płatniczne

 • mTransfer – mBank

 • Inteligo – PKO BP

 • Bank Pekao

 • Bank PKO – IKO

 • Bank PKO- IPKO

 • Bank Pekao- PeoPay

 • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA

 • Bank Zachodni WBK

 • BNP PARIBAS

 • Pocztowy24

 • Deutsche Bank

 • SGB Bank SA

 • GET IN BANK

 • Credit Agricole

 • ING

 • BNP PARIBAS eBGŻ

 • Raiffeisen Bank Polska

 • Eurobank

 • Millennium BANK

 • BOŚ Bank

 • Citi Bank Handlowy

 • Alior Bank

 • PBS Bank

 • NET – Bank Express

 • Toyota Bank

 • PLUS Bank

 • T-Mobile – Usługi bankowe

 • Płatności BLIK

 

Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze “Płatności Shoper”

 

 • Visa

 • Visa Electron

 • MasterCard

 • MasterCard Electronic

 • Maestro

  Płatności Shoper

3. GWARANCJA PRODUKTÓW I ZASADY ZWROTU

3.1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas i warunki gwarancji każdego produktu widnieją w jego opisie na stronach Smart-Tel.pl.

Smart-Tel.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem sklep@smart-tel.pl, za pomocą formularza kontaktowego, lub w formie pisemnej na adres STP Robert Kosterski podany w górnej części Regulaminu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji,numer zamówienia,numer faktury,przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Smart-Tel.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta. W uzasadnionych przypadkach Smart-Tel.pl może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail bądź  na adres poczty tradycyjnej.

W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Smart-Tel.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Smart-Tel.pl może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sklep też nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania produktu lub będące następstwem błędu w montażu zakupionego produktu, powierzonego osobom trzecim, niezwiązanym ze Smart-Tel.pl.

3.2. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta jest zasadna i wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Smart-Tel.pl. W sytuacjach wyjątkowych Smart-Tel.pl zastrzega sobie prawo do partycypowania w kosztach lub odmowy ponoszenia takiego kosztu.

3.3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827; w szczególności konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik Formularz odstąpienia. Informacje na temat prawa odstąpienia od umowy znajdują się także w Smart-Tel.pl pod hasłem "Zwroty". Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest również w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

3.4 Smart-Tel.pl wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Klient otrzymuje fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Klient może w każdej chwili wyrazić chęć otrzymania faktury w formie papierowej poprzez kontakt na adres sklep@smart-tel.pl i podając numer zamówienia, którego faktura dotyczy.

 

4. OCHRONA DANYCH I PRZEPISY PRAWNE


4.1. Podane przez Klientów dane osobowe Smart-Tel.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności.

4.2. Usługodawca nie prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaży hurtowej. W razie potrzeby złożenia przez jednego Klienta zamówienia na większą ilość sztuk tego samego Produktu, należy skontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail: sklep@smart-tel.pl. Po uzgodnieniu przez Strony warunków realizacji hurtowego Zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem warunków transakcji.

4.3. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

4.4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Smart-Tel.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

4.5. Administratorami danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników, w tym Kupujących, korzystających z usługi „Kup teraz:” jest STP Robert Kosterski., Operator płatności oraz Kontrahent. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Kupującego w związku z wykonywaniem Usługi lub umowy Kupującego z Kontrahentem.

4.6. Administratorami danych osobowych Kupującego, który zamawia Towary bądź realizuje umowę zawartą z Kontrahentem jest: STP Robert Kosterski w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia złożenia zamówienia Towaru i wykonania umowy zawartej przez Kupującego z Kontrahentem; Operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Kupującemu dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności; oraz Kontrahent w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Kupującemu zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towaru. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Kupującego w związku z wykonywaniem Usługi, usługi Operatora płatności lub umowy Kupującego z Kontrahentem.

4.7. Dane Osobowe Kupującego, względem których STP Robert Kosterski jest administratorem, są udostępniane Kontrahentowi celem zawarcia – na żądanie Kupującego – umowy i wykonania umowy sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym Kontrahenta lub znajdujących się w Ofercie Handlowej Kontrahenta zawartej miedzy Kupującym a Kontrahentem w związku ze świadczeniem Usług przez STP Robert Kosterski

4.8. Dane Osobowe Kupującego, względem których STP Robert Kosterski jest administratorem, są udostępniane Operatorowi Płatności celem umożliwienia Kupującemu uiszczenia płatności na rzecz Kontrahenta za zamówiony Towar.

4.9. Dane osobowe Kupującego mogą być udostępniane przez Kontrahenta i Operatora płatności do STP Robert Kosterski w zakresie ,w jakim jest to konieczne do świadczenia Usług przez STP Robert Kosterski

4.10. Udostępnianie danych osobowych Kupującego między administratorami obejmuje dane osobowe Kupującego niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 4.6 – 4.8. Regulaminu.

4.11. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku ze świadczeniem Usług przez STP Robert Kosterski Podanie danych osobowych przez Kupującego w zakresie imienia i nazwiska, adresu i adresu e-mail celem doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży Towaru jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Kupującego stanowić będzie przeszkodę do zawarcia umowy sprzedaży. W innym zakresie podanie danych osobowych Kupującego jest dobrowolne.

4.12. Administratorzy zapewniają Kupującemu realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Kupujący jest uprawniony do wykonania przysługujących mu uprawnień wnosząc odpowiednie żądanie do danego administratora.

4.13. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Kupującego mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie STP Robert Kosterski, Operatora płatności lub Kontrahenta czynności związane z realizowaną na rzecz Kupującego Usługą.

4.14. Administratorzy zabezpieczają dane osobowe Kupującego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Kupującego, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznymi i programistycznym w szczególności systemy szyfrowania danych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl